1.

Motorsport Calendar 2015

KOrganizer Calendars by Arran13
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Feb 14 2015
2.

BBC Proms 2012

KOrganizer Calendars by sbinetd
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
May 22 2013
3.

BBC Proms 2013

KOrganizer Calendars by sbinetd
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
May 22 2013
4.

Perl Events

KOrganizer Calendars by javierllorente
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Mar 09 2011
5.

KDE Release Schedule

KOrganizer Calendars by javierllorente
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Feb 23 2011
6.

openSUSE News

KOrganizer Calendars by javierllorente
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Feb 23 2011
7.

Belarus National Holidays 1.4

KOrganizer Calendars by anyr
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
May 20 2010
8.

Frenc Holidays 2009 0.0

KOrganizer Calendars by galarneau
Score 52%
52 Likes
48 Dislikes
Jan 14 2009
9.
Score 52%
52 Likes
48 Dislikes
Aug 20 2008
10.
Score 52%
52 Likes
48 Dislikes
Jul 27 2008